REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

PERSONEL

ppłk Robert GOS 

Kierownik RBZMed
87 62 19 957 e-mail: rgos@1wszk.elk.pl

mjr Cezary KASPRZAK
Kierownik Sekcji

tel. 87 62 19 917 e-mail: ckasprzak@1wszk.elk.pl

mł. chor. Arkadiusz MATWIEJCZYK

Podoficer sekcji zaopatrzenia
87 62 19 958 e-mail: amatwiejczyk@1wszk.elk.pl

st. chor. szt. Maciej POTOCZNY
Kierownik Magazynów

87 62 19 967 e-mail: mpotoczny@1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz ŁAŁAK
Podoficer Magazynier

87 62 19 967 e-mail: glalak@1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz WASILUK
Podoficer Magazynier

87 62 19 967 e-mail: gwasiluk@1wszk.elk.pl

Ewa KLEPADŁO
Starszy referent RBZMed.

87 62 19 955 e-mail: eklepadlo@1wszk.elk.pl