KONKURSY

INFORMACJA

Informujemy, że postępowania dotyczące KONKURSÓW dla potrzeb Filii w Ełku
są zamieszczane na stronie Zamawiającego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


OGŁOSZENIA O NABORZE

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku zatrudni:

LEKARZA SPECJALISTĘ W GABINECIE MEDYCY PRACY

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Lekarza Medycy Pracy, zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z Zastępcą Komendanta ds. Medycznych.


Wymagania:

• wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu medycy pracy/ medycyny przemysłowej/ medycyny kolejowej/ medycyny transportu/ medycyny lotniczej/ medycyny morskiej i tropikalnej lub higieny pracy;
• doświadczenie w pracy;
• dbałość o wysokie standardy medyczne;
• umiejętność organizacji pracy;
• umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;

Do zadań lekarza będzie należało między innymi:

• diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy i na danym stanowisku;
• przedstawienie szkodliwych czynników zewnętrznych związanych z pracą;
• prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących;
• informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy;
• wyznaczenie odpowiednich warunków pracy, które nie będą negatywnie wpływać na zdrowie pracownika;
• diagnostyka chorób zawodowych;
• leczenie wykrytych dolegliwości;
• udział w procesach sądowych, dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy;
• wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych;
• sporządzanie opinii lub orzeczeń na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej;
• udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
• sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
1.   wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
2. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3. ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
4. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
5. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

Oferujemy:
• formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
• przyjazne środowisko pracy


Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28  lub  87 621 99 22  lub  534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 


1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA - udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz w Poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne oraz badania na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu okulistyki;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;

 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 87 621 99 22 lub 534-326-062

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko: 

 LEKARZ SPECJALISTA RADIOLOG - udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:05/15:30 według potrzeb oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości w celu zabezpieczenia funkcjonowania zakładu w godzinach 15:05/15:30-7:30 dnia następnego w dni robocze,
w godzinach 7:30-7:30 w niedziele, święta i w dni wolne od pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu radiodiagnostyki/radiologii i diagnostyki obrazowej;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 87 621 99 22  lub 534-326-062

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie - Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko: 


LEKARZA/LEKARZ Z OBOWIĄZKAMI KIEROWNIKA ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30 oraz po godzinach podstawowej ordynacji od 15:30 do 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30
w niedziele, święta i w dni wolne od pracy oraz w Poradni Neurologicznej.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada 20 łóżek, w tym 10 łóżek udarowych. W oddziale leczonych jest ponad 800 pacjentów w raku i obejmuje swoim zaopatrzeniem obszar o promieniu 50 km, w oddziale wykonywana jest diagnostyka (TK, MRI, EEG) patologii układu nerwowego m.in.: schorzenia kręgosłupa, padaczka, bóle głowy, nowotwory układu nerwowego, zespoły bólowe o typie neuralgii i inne. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Neurochirurgii.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu neurologii;
 • umiejętność pracy w zespole/kierowania zespołem;
 • wizja rozwoju/poszerzania spektrum działalności oddziału oraz poradni;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;
 • mile widziane umiejętności: elektrofizjologia, USG, USG Doppler naczyń, echokardiografia serca, toksyna botulinowa, biopsje, leczenie przewlekłych zespołów bólowych i inne.

Oferujemy:

 • dowolną formę zatrudnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • płatny urlop w ramach umowy cywlino-prawnej
 • możliwość dynamicznego rozwoju we współpracy z Oddziałem Neurochirurgii oraz Oddziałem Chirurgii Naczyniowej;
 • przyjazne środowisko pracy w młodym zespole w spokojnej miejscowości.

 

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 87 621 99 22 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie - Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko: 

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

·       OAIIT
·       Oddział Okulistyki
·       Blok Operacyjny
·       Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej

·       Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowy
·       Oddział Neurochirurgii

·       Oddział Urazowo-Ortopedyczny


Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo

• czynne prawo wykonywania zawodu

• odporność na stres

• dobra organizacja pracy

• odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat

• wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.

 

Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa - tel. 87 621 99 04 lub Dział Kadr 87 621 99 28 lub 87 621 99 22 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

 
 

 

 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko: 

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum - preferowane wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu elektroradiologii;
 • Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku technika elektroradiologii;
 • Ukończone szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej Pacjenta;
 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, podzielność uwagi, komunikatywność, solidność, dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
 • Możliwość pracy na nowoczesnej aparaturze.
 • Miłą i przyjazną atmosferę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 87 621 99 22 lub 534-326-062                                                              e-mail: kadry@1wszk.elk.pl