DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM

Jolanta Witkowska – KIEROWNIK DZIAŁU

e-mail: jwitkowska@1wszk.elk.pl


Lidia Makuch -  STATYSTYK MEDYCZNY

e-mail: lmakuch@1wszk.elk.pl


Ewa Szewczyk - STATYSTYK MEDYCZNY

e-mail: eszewczyk@1wszk.elk.pl


Paulina Wasiluk - STARSZY REFERENT

e-mail: pwasiluk@1wszk.elk.pl


Kontakt Statystyka Medyczna

Tel. 87 62 19 974   e-mail: statystyka@1wszk.elk.pl


Kontakt Archiwum Medyczne

Tel. 87 62 19 975


Zadania Działu Statystyki Medycznej i Archiwum- Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia

- Rejestr Usług Medycznych

- Monitorowanie stopnia zaangażowania realizacji kontraktów

- Dane statystyczne z zakresu pobytów pacjentów i udzielanych świadczeń

- Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami