DZIAŁ KADR


mgr Marlena Konkało
SZEF ZESPOŁU DS. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
Z OBOWIĄZKAMI KIEROWNIKA DZIAŁU KADR
e-mail: mkonkalo@1wszk.elk.pl

 mgr Agnieszka Cwalińska -  STARSZY SPECJALISTA
DS. KADR
e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl 

mgr Marta Garlicka - SPECJALISTA DS. KADR
e-mail: mgarlicka@1wszk.elk.pl  


KONTAKT:
e- mail: kadry@1wszk.elk.pl  Tel:87 62 19 928
Budynek 72 pokój nr 7


Dział Kadr jest jedną ze struktur organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie - Filia w Ełku.

Kompetentny zespół pracowników realizuje zadania, związane przede wszystkim z zatrudnieniem, tj.:
umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi, a także z prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika.

 SEKRETARIAT KOMENDANTA

mgr Karolina Kołodziej - SEKRETARKA
e-mail: sekretariat@1wszk.elk.pl Tel: 87 6298803


PUNKT PODAWCZY

Anna Pawłowska - REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
e-mail: apawlowska@1wszk.elk.pl  Tel: 876219965